SlovenskyEnglish

Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky ...

Vitajte na stránkach Power System Management, s.r.o., spoločnosti zaoberajúcej sa poradenskou, konzultačnou a inžinierskou činnosťou v oblasti elektroenergetiky.

Prostredníctvom nášho zodpovedného prístupu Vám ponúkame pomoc pri meraní a riešení problémov spojených s kvalitou elektriny, výpočtami skratových pomerov, ustálených chodov a stability sústavy, predikciou elektrického a tepelného zaťaženia, pripojovaním nových zdrojov a odberateľov, či optimalizáciou rozvoja a prevádzky sietí a sústav.

Spoločnosť Power System Management, s.r.o. sa podieľa na riešení náročných projektov, ktorých úspešnosť dokumentuje jej nezameniteľné postavenie na slovenskom trhu.

Pri našej práci využívame najmodernejšie prístroje a metódy sledujúc súčasný vývoj v elektroenergetickom priemysle, čím ponúkame efektívne a ekonomické riešenia vašich problémov.